0

URGENT – Restricció de la mobilitat nocturna

Us informem que el Govern espanyol ha decretat l’Estat d’Alarma i que serà vigent, per ara, fins al 9 de novembre.

L’entrada en vigor d’aquest nou Estat d’Alarma ha permès a la Generalitat prendre noves mesures per contenir els contagis de la COVID-19. A l’espera de la seva publicació al DOGC, us les relacionem a continuació ja que entren en vigor a partir de les 22h del 25 d’octubre de 2020.

La Conselleria d’Interior ha recordat tot el conjunt de mesures de contenció dels contagis que continuen totalment vigents.

Afegir-vos que aquestes mesures contemplen un règim sancionador, us n’informarem tan aviat es publiqui al DOGC.

Des de la nit de diumenge i fins al 9 de novembre es prohibeixen a tot Catalunya els desplaçaments i la circulació al carrer entre les 22 h i les 6h  del matí.

Els serveis, comerç minorista i restauració (inclosos els repartiments a domicili), els espais públics, activitats recreatives i esportives han de tancar i acabar a les 21h.

Les activitats culturals poden acabar a les 22 h i les persones que hi assisteixin poden tornar entre les 22 i les 23h.

La limitació NO afecta als serveis essencials i d’urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i actuacions judicials.

 

Excepcions en la mobilitat nocturna

Només es pot sortir entre les 22h i les 6h pels següents motius:

  • Assistència sanitària urgent.
  • Compra de productes farmacèutics i de primera necessitat.
  • Anada i tornada al lloc de treball (cal certificat d’empresa).
  • Retorn al domicili de centres educatius i d’activitats culturals i espectacles públics.
  • Desplaçaments de professionals i voluntaris per a serveis essencials, sanitaris i socials.
  • Cura inajornable de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables.
  • Actuacions urgents davant d’òrgans judicials.
  • Retorn al domicili habitual en cas de viatge.
  • Cura d’animals de companyia (de 4h a 6h).
  • Altres causes de força major.

La circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin l’àmbit territorial de Catalunya està permesa sempre i quan tingui origen i destí fora de Catalunya. Així mateix, està sempre permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.

El desplaçament ha d’anar acompanyat del certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, empresa, etc.) que justifiqui el desplaçament.

Accediu al certificat clicant aquí.