TWOST

Projecte TWOST a l´any 2020

 

 

 

 

 

Aquest 2020 el CB Granollers ha començat un nou projecte europeu orientat a la prevenció de la discriminació a causa dels estereotips de gènere. Aquest projecte és el TWOST (Training Without Stereotypes), dirigit per la CCSS (Centro Studi Cultura e Svilupp) d’Itàlia i amb la col·laboració de 6 altres associacions esportives d’Espanya, Macedònia, Itàlia i Portugal.

El TWOST té l’objectiu de prevenir la discriminació basada en gènere entre els joves. El projecte tracta, en particular, de la cooperació intersectorial, que permet més sinergies en tots els camps d’accions relacionades amb els joves, amb un enfocament especial als drets, l’autonomia, la participació –inclosa la participació electrònica– i la ciutadania activa dels joves, evitant fenòmens d’autosegregació de gènere i promovent valors comuns de respecte mutu entre gèneres i sense perjudici de la seva sexualitat.

La inclusió social dels joves amb menys oportunitats és el principal punt de connexió d’aquest projecte. Un dels principals obstacles per a la inclusió social són els estereotips. En el camp acadèmic, els estereotips són un concepte important en sociologia i psicologia social contemporànies.

Els grups objectiu d’aquest projecte són treballadors juvenils, joves víctimes d’estereotips basats en violència masclista, joves amb menys oportunitats, dones joves, joves nouvinguts, refugiats, persones LGBTIQ, minories ètniques, dones amb discapacitat.

L’objectiu general del projecte és enfortir la prevenció i donar suport a la lluita contra els estereotips i la violència de gènere entre els joves d’Europa mitjançant el pilotatge de recursos digitals innovadors i la inclusió de joves amb menys oportunitats.

A la seva pàgina web podreu trobar molta més informació i diferents materials relacionats amb la temàtica que difondran durant el transcurs del projecte: https://twost.eu/

 

Els objectius específics del projecte són:

1 – Promoure els estereotips i la consciència sobre la igualtat de gènere, i reduir el biaix inconscient, especialment mitjançant la investigació d’estudis, eines i mètodes existents

2 – Desenvolupar i difondre eines pràctiques d’educació no formal per a treballadors juvenils en el camp de la identificació i prevenció d’estereotips i violència masclista.

3 – Reforçar el paper dels treballadors juvenils en la lluita contra els estereotips i la discriminació de gènere

4 – Promoure la inclusió social i la ciutadania activa dels joves socialment exclosos a nivell europeu

 

El projecte es basarà en un enfocament multisectorial i multidisciplinari que iniciarà la cooperació i el desenvolupament de capacitats per a l’organització juvenil i els treballadors juvenils que treballen i estan en contacte directe amb aquests grups per garantir una protecció i suport oportuns i efectius.