0

El CBG porta la torxa dels Jocs Special Olympics