0

Convocatòria d´Assemblea General Ordinària

 

 

 

 

 

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Granollers 14 de maig 2019,

Per acord de la junta directiva es convoca, Assemblea general ordinària per al dia 14 de juny de 2019, a les 18:00h, al domicili social del Club Bàsquet Granollers del carrer Girona, 222, de la ciutat de Granollers i amb l’ordre del dia següent:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Avaluació esportiva de la temporada 2018-2019
3. Aprovació de la gestió econòmica de la temporada 2018-2019.
4. Ratificació de les quotes dels participants per a la temporada 2019-2020
5. Aprovació del pressupost per a la temporada 2019-2020
6. Precs i preguntes.

 

El Secretari,
Francesc Jusmet